நீங்கள் இருப்பது : முகப்பு // இலக்கியம், கவிதை // புலரும் விடியலுக்காய்…

புலரும் விடியலுக்காய்…

அம்மாவின் அதட்டல்களிப்போ
அதிகமாகி விட்டது
அப்பாவும் என் பிரயாணங்களில்
அழுத்து விட்டார்…

கைச்செலவு அதிகமாகி
கடன் வாங்குமளவு
பெரியவனாகி விட்டேன்
பக்கத்துணைக்கு நின்ற
அக்காவும்
அந்நியமாகிவிட்டதைப் போல
தோன்றுகிறது…
அடுத்த வீட்டுக்காரனின்
கேலிப்பேச்சு-என்னை
அவமானத்தில் தள்ளிவிடுகிறது…

தபாலக அலுவலர்கள் சிலர்
எனக்கு நண்பர்கள்
பெரிய பெரிய
நிறுவன முகவரிகள்
புதிய புதிய தெரு விலாசங்கள்
பல அதிகாரிகளி னறிமுகம்-ஆனால்
நானின்னும்
விடையில்லா வினாவாய்…
நான் யாரென்று புரியவில்லையா??
விடியலை தேடும்
வேலையில்லா பட்டதாரி….!!!

த.எலிசபெத் (இலங்கை)

Post to Twitter

Leave a Reply

உங்கள் கருத்தை இங்கே தமிழில் type செய்யலாம். உதாரணத்திற்காக 'நாம்' என்று type செய்ய 'naam' என்று type செய்து ஒரு முறை spacebar -ஐ அழுத்தினால் போதும்.